Începând cu versiunea 22.7 în modulele Facturi clienți, Avize de însoțire marfă, Note de transfer între gestiuni și Note de transfer între conturi am introdus în fereastra de editare a documentului butonul Generare fisier xml e-Transport.
Acesta generează fișierul .xml necesar încărcării manuale pe site-ul ANAF la secțiunea e-Transport. La încărcare se va furniza de către ANAF un cod UIT pe care va trebui să îl completăm în Nexus pe documentul corespunzător fișierului încărcat.

Fișierul conține mai multe informații grupate în secțiuni.
1. Bunuri transportate: Datele obligatorii de raportat în această secțiune sunt: denumirea bunului, codul NC8, unitatea de măsură (se va transmite unitatea de masura SAF-T/eFactura/eTransport definită în nomenclatorul de unități de măsură), masa netă, greutatea și valoarea fără TVA a fiecărui bun transportat. Lipsa uneia din informațiile de mai sus nu va permite generarea fișierului xml.
2. Partenerul comercial: Cuprinde informații privind denumirea, țara și codul fiscal al partenerului.
3. Date privind transportul: Cuprinde informații care fac referire la data livrării și la mijlocul de transport care efectuează livrarea. În cazul în care acesta are remorcă, numărul de înmatriculare al remorcii trebuie specificat în cămpul Nr. remorcă. Un mijloc de transport poate avea asociat maxim 2 remorci, separate prin virgulă. Dacă mijlocul de transport nu este specificat, fișierul .xml nu va putea fi generat.
4. Locul încărcării: În cazul facturii și al avizului de însoțire a mărfii, informațiile vor fi preluate de pe adresa corespunzătoare gestiunii documentului, iar în cazul notelor de transfer informațiile vor fi preluate de pe adresa gestiunii sursă.
5. Locul descărcării: În cazul facturii și al avizului de însoțire a mărfii, informațiile vor fi preluate de pe adresa de livrare specificată pe document, iar în cazul notelor de transfer informațiile vor fi preluate de pe adresa gestiunii destinație.
6. Documente asociate transportului: Se transmit informații privind numărul și data avizului. În cazul facturii și a notelor de transfer informațiile vor fi preluate din câmpurile Număr aviz, Data aviz.

Important!
Adresele definite trebuie să conțină obligatoriu Localitatea și Strada, în caz contrar generarea fișierului .xml nu se va putea realiza.

Momentan, fișierele .xml trebuie încărcate manual pe pagina www.anaf.ro, după autentificare, în secțiunea RO e-Transport. Ulterior, fișierele vor putea fi încărcate automat prin intermediul modulului Solicitări SPV.La data de 14 Iunie 2022 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Generare fișiere .xml pentru e-Transport prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 22.7. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.22.7 | Nexus Media