Începând cu versiunea 21.11.189 am actualizat declarația 300 conform OPANAF nr. 632/2021.
Pentru generarea decontului consolidat, trebuie creată o societate centralizatoare. Societățile care fac parte din grup trebuie atașate la societatea centralizatoare.
Opțiunea de "Decont consolidat" din Declarația 300 este activă doar pentru societățile de tip centralizare.
NOTA!
La culegere, pro rata va fi implicit 100% urmând ca utilizatorul să modifice valoarea acesteia și a ajustărilor acolo unde este cazul.

La data de 6 Iulie 2021 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 632/2021, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iunie 2021 valabil de la data 01.07.2021 - publicat în data 01.07.2021 prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Decontul de T.V.A. .

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 21.11.189. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.21.11.189 | Nexus Media