În grupul "Deconturi și declarații fiscale" a fost adăugat un nou modul "Declarația 301 - Decont special de taxa pe valoarea adaugata".
Declaratia se depune de catre societatile neplatitoare de TVA care detin un cod fiscal de TVA special.
In declaratie sunt culese facturile externe de furnizori, care au bifa de achizitii intracomunitare si devizul diferit de "LEU".
In modulul de Facturi furnizori, la operarea articolelor, am introdus campurile "Mijloc de transport nou", care se selecteaza in cazul achizitiilor de mijloace de transport si campul "Locul prestarii in Romania" care se completeaza in cazul achizitiilor de servicii. Completarea campurilor este necesara pentru detalierea documentelor in una din cele 5 sectiuni disponibile:
SECTIUNEA 1 - Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile - altele decât mijloacele de transport noi şi produsele accizabile:
SECTIUNEA 2 - Achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi
SECTIUNEA 3 - Achiziţii intracomunitare de produse accizabile
SECTIUNEA 4 - Operatiuni prevazute la art.307 alin.(2), (3), (5) si (6) din Codul Fiscal
SECTIUNEA 4.1 - Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf.art. 307 alin.(2) din Codul fiscal.

| v.20.3 | Nexus Media