În lista de asistenți disponibili pe butonul Asistent, din meniul superior aferent modulului Reevaluare solduri devize am adăugat un nou item, Reinițializez. Acesta are rol preponderent de a șterge automat toate reevaluările existente în sesiunea de lucru. Reinițializarea reevaluărilor în devize se va face, urmând următorii pași.
1. Se va apăsa pe butonul menționat;
2. Se va confirma operațiunea de ștergere reevaluări. Apelarea butonului Da va începe ștergerea automată a reevaluărilor, acest lucru fiind vizibil deja în grid-ul din modul.
3. În acest pas, după ștergerea cu succes a documentelor din sesiunea curentă, se va deschide automat fereastra de Reevaluare existentă în versiunile anterioare, dar cu câteva modificări.
Fereastra nouă de reevaluare solduri devize va include pe lângă grid-ul cu devize și un grid cu documentele disponibile pentru reevaluare, având posibilitatea de a le selecta doar pe cele dorite. Totodată, s-au scos bifele Doar facturile partenerilor din România și Doar facturile partenerilor din afara RO și s-a afișat coloana Țară în grid-ul adăugat, în vederea identificării și filtrării partenerilor interni și externi.
4. După selectarea documentelor și stabilirea cursurilor de reevaluare, la salvare se vor adăuga noile reevaluări în luna sesiunii.


La data de 26 Octombrie 2023 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Asistent Reinițializez în cadrul modulului Reevaluare solduri devize prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Reevaluare solduri devize.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.18. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.23.18 | Nexus Media