Începând cu versiunea 20.20 în modulul Zilieri am adăugat un nou asistent "Preluare zilieri din luna anterioară". Acest asistent preia zilierii din luna anterioară în luna curentă. Acesta este important, deoarece am modificat salvarea zilierilor, astfel încât aceasta să se realizeze în fiecare lună.

| v. urmatoare | Nexus Media