În versiunea 19.31.74 a fost creată procedura de citire webapi_v3_facturi_clienti, care permite vizualizarea facturilor în sold daca se specifică parametrul facturi_in_sold = 1. În cazul în care se dorește vizualizarea tuturor facturilor se va specifica facturi_in_sold = 0. În cazul în care nu se specifică acest parametru vor fi aduse toate facturile.
Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"anluna": "201807",
"tip_document": "Factura",
"id_gestiune": "6(1)",
"den_gestiune": "DEPOZIT",
"id_client": "10(1)",
"cif_client": "15609860",
"den_client": "MEDSOFT GROUP SRL",
"id_delegat": "8(1)",
"den_delegat": "Popescu Maria",
"id_agent": "9(1)",
"den_agent": "Diaconu Mircea",
"id_clasificare": "4(1)",
"den_clasificare": "WebApps",
"data_lim": "2018-07-12",
"nume_functia": "Programator .NET",
"id_produs": "10(1)",
"cod_produs": "0000000000031",
"den_produs": "Parfum Love Story",
"id_comanda": "15(1)",
"data_cr": "2018-07-12",
"data_md": "2018-07-12",
"valid": "1",
"anulat": "0",
"facturi_cu_sold" : "1"
}

| v. urmatoare | Nexus Media