În cadrul importului de facturi clienți am adăugat câmpul "termen_incasare". În cazul în care se va specifica acest câmp și nu se va specifica data_scadenta, procedura va calcula automat data_scadenta în funcție de termen și data facturii.
Funcționalitatea va fi disponibilă începând cu versiunea 21.5.

| v.21.5 | Nexus Media