În aplicația Nexus ERP începând cu versiunea 18.37.141 , am adăugat în modulul "Note contabile manuale" un Asistent de închidere/compensare automată a facturilor de furnizor.
Astfel la acționarea butonului "Caută facturi" se deschide o fereastră unde utilizatorul:
- trebuie să selecteze sau nu un partener
- să decidă perioada în care sunt căutate facturile (data maximă permisă este ultima zi a sesiunii curente)
- să completeze data documentului : implicit este data curentă (cu restricție pe luna curentă)
- să completeze contul debitor și contul creditor (ce vor fi salvate și încărcate ulterior într- o setare).
După afișarea facturilor disponibile utilizatorul va bifa liniile ce vor fi compensate în limita maximă de sumă (valoarea minima absolută între suma facturilor negative și suma facturilor pozitive).
La acționarea butonului Salvează se adaugă nota contabilă și facturile repartizate.

| v.18.37 | Nexus Media