În data de 26.02.2024 ANAF a adăugat următoarele coduri de taxe și impozite în nomenclatorul utilizat în rapoartarea SAF-T.
Pentru rapoartarea corectă a taxelor privind CAM construcții/agricultură/IT și CAS construcții/agricultură/IT, începând cu versiunea 24.4 am modificat procedura de generare a notelor contabile pentru aceste creanțe. Conturile utilizate pentru notele contabile se stabilesc la nivelul formației de lucru.


Important!
Amintim ca, pentru declararea acestor coduri de taxă, utilizatorii trebuie să completeze codul de taxă corespondent asociat contului în balanta de verificare, iar, la raportarea plăților în SAFT se va transmite și codul de taxă.

108 Impozit pe profit datorat in conformitate cu art. 40~3 din Codul fiscal
116 Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale
117 Impozit pe cifra de afaceri datorat de institu?iile de credit - persoane juridice române si sucursalele din România ale institu?iilor de credit - persoane juridice străine
163 Impozit special pe bunurile imobile de valoare mare
164 Impozit special pe bunurile mobile de valoare mare
179 Compensatia la carburanti
228 Accize pentru produse destinate inhalării fără ardere, care conţin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, inclusiv cele conţinute în rezerve livrate împreună cu ţigări electronice şi alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare
245 Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g - 8 g/100 ml
246 Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml
477 Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfăsurarea activitatilor casnice
487 Contribuţia asiguratorie pentru munca, datorata de catre persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori şi care se încadreaza în condiţiile prevazute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal
488 Contributia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în conditiile prevăzute la art.60 pct.2 din Codul fiscal
489 Contributie asiguratorie
534 Taxa aferentă autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligatia declarării si plătii este lunară
553 Taxa de promovare a activitatilor de jocuri de noroc
627 Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din desfaşurarea activitatilor casnice
628 Impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole si din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinte proprietate personală, retinut la sursă de către persoanele juridice sau alte entităti care au obligatia de a conduce evidentă contabilă
650 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit
706 Taxa speciala anuala regularizata în conformitate cu prevederile art.XLIV din Legea nr.296/2023
707 Plati anticipate in contul taxei speciale anuale, datorata în conformitate cu prevederile art.XLIV din Legea nr.296/2023
766 Redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţa ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
767 Redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţa ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricola


La data de 28 Februarie 2024 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare nomenclator impozite și taxe declarate în raportarea SAF-T prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Declaratia 406 (SAF-T).

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 24.4. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.24.4 | Nexus Media