În MOF 720 din 4 august 2023 s-a publicat Ordinul 1176 din 04.08.2023 privind modificarea si completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 300 Decont de TVA.

Prin acest ordin se actualizează formularul declarației 300 pentru a reflecta noutățile fiscale introduse de Legea 88/2023 pentru modificarea și completarea Codului fiscal în scopul introducerii unor scutiri de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operațiuni economice.

Astfel, prin completarea prevederilor art. 294 din Codul fiscal, s-a prevăzut scutirea de taxă pe valoarea adăugată și pentru:
a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4.1 ) din Codul fiscal, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4.1) din Codul fiscal, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) livrarea de produse ortopedice.

Se introduc în formularul 300 două noi rânduri în care persoanele impozabile să raporteze, distinct față de alte operațiuni scutite de taxă pe valoarea adăugată, informații privind operațiunile scutite potrivit noilor prevederi legale. În acest sens, s-a solicitat completarea denumirii rândului 14 cu sintagma ”din care” și introducerea, după rândul 14 din formular, a două noi rânduri, respectiv:
rândul 14.1, pentru livrările de bunuri/ prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal și
rândul 14.2, pentru livrările de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal.
În Nexus, pentru a fi culese informațiile la rândurile de mai sus trebuie selectat în nomenclatorul de Bunuri și servicii - Articole --> Tip articol una din opțiunile:
a. Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. a) și b))
b. Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. c) și d))
Modificarea decontului de TVA implica și actualizări ale declarației 406, care a fost actualizată cu noile coduri de taxă pentru operațiunile ce se încadrează la rândurile 14.1 respectiv 14.2.

La data de 9 August 2023 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare Decont TVA conform ordinului 1176 din 04.08.2023 prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Decontul de T.V.A. .

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 23.16. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.23.16 | Nexus Media