Conform OUG 30 din 18 martie 2020, art. XI alin. (7) termenul de plată si de declarare a obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic de care beneficiază salariații pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară, este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

In Nexus, aceste indemnizații trebuie să fie operate pe formații de lucru care au pusă bifa "Șomaj tehnic subvenționat de stat".
In Declarația 112 aferentă lunii Martie 2020, pentru agenții economici care au salariați atât cu perioade lucrate cât și perioade de șomaj tehnic subvenționat din bugetul asigurărilor se șomaj, se vor culege și se vor declara doar sumele aferente perioadei lucrate.
Pentru obligațiile fiscale aferente indemnizațiilor acordate părinților pentru orele libere plătite, acordate conform Legii 19/14.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată și de declarare rămâne cel normal, pentru acestea nefiind precizat in legislație un alt termen.

La data de 23 Aprilie 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare Declaratie 112 pentru luna Martie 2020 prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii şi modulul Declaratia 112 v.2020.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 20.7.485. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.20.7.485 | Nexus Media