Începând cu versiunea 19.29 am actualizat D300 conform OPANAF nr. 2227/2019.
Comparativ cu versiunea anterioara, au fost adăugate urmatoarele randuri:
RD 17 - Prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România
RD 18 - Regularizări privind prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România.

De asemenea, s-a introdus o nouă rubrică "Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune,
precum și servicii furnizate pe cale electronică"

| v.19.29 | Nexus Media