Începând cu versiunea 19.29 am actualizat D300 conform OPANAF nr. 2227/2019.
Comparativ cu versiunea anterioara, au fost adăugate urmatoarele randuri:
RD 17 - Prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România
RD 18 - Regularizări privind prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România.

De asemenea, s-a introdus o nouă rubrică "Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune,
precum și servicii furnizate pe cale electronică"

La data de 19 August 2019 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare D300- Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 2227/2019 prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Decontul de T.V.A. .

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 19.29. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.19.29 | Nexus Media