Am actualizat cererea, declarația și lista pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5%.
Angajatorii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor trebuie să înregistreze în vectorul fiscal "Contribuția de asigurări sociale - Datorată de angajat".

| v. urmatoare | Nexus Media