Am actualizat cererea, declarația și lista pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5%.
Angajatorii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor trebuie să înregistreze în vectorul fiscal "Contribuția de asigurări sociale - Datorată de angajat".

La data de 16 Iulie 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare cerere, declarație și lista pentru acordarea sumelor prevăzute de art.I din OUG 92/2020 – 41.5% prin modificarea funcţionalităţilor existente în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus Salarii şi modulul Contracte de munca.

Această modificare de funcţionalitate o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul urmatoare. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v. urmatoare | Nexus Media