Începând cu versiunea 21.11.240 am actualizat bilanțul semestrial pentru anul 2021.
Pentru generarea acestuia trebuie reinițializate toate formularele.Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici aprobat prin OMF nr. 763/2021, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 763/2021, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.Conform Legii nr. 238 din 6 noiembrie 2020, din anul 2021 doar anumiti agenti economici mai depun situatii financiare semestriale, pragul privind cifra de afaceri pentru care intervine aceasta obligatie a fost modificat de la 220.000 lei la 1.000.000 euro pentru anul precedent, deci in princiupiu platitorii de impozit microintreprinderi nu mai au obligatia de depunere raportari semestriale ci doar platitorii de impozit pe profit.
De mentionat ca și plătitori de impozit pe profit care au avut in anul precedent venituri sub un milion de euro, vor fi scutiți și ei de bilanțurile semestriale.Cifra de afaceri de un milion de euro, echivalent în lei, se face în baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent si folosind cursul leu/euro comunicat de BNR la finele anului precedent.
Termenul limita pana la care se depun raportarile semestriale in 2021 este 16 august 2021 pe portalul e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.


La data de 19 Iulie 2021 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Actualizare bilanț semestrial 2021 aprobat prin OMF nr. 763/2021. prin crearea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul F10 - Bilant prescurtat.

Această funcţionalitate nouă o veţi putea găsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 21.11.240. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v.21.11.240 | Nexus Media