Actualizari 2022 privind TVA la încasare

| ERP | 2924

Anul 2022 vine cu unele modificări asupra aplicării sistemului de TVA la încasare. Top cele mai frecvente întrebări despre aplicarea acestui sistem le regăsim mai jos:
 
1. În ce condiții persoanele impozabile pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare în anul 2022?
Persoanele impozabile pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare dacă îndeplinesc următoare condiții:
  • sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316,
  • au sediul activității economice în România,
  • în anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la încasare, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
 
2. Când pot începe demersurile de înregistrare în sistemul de TVA la încasare dacă mă încadrez în condițiile prevăzute de lege?
Aveți posibilitatea să aplicați pentru sistemul de TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu ați depășit plafonul,
până la sfârșitul anului calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu condiția ca la data exercitării opțiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.
 
3. Care ar fi procedura de înregistrare în sistemul TVA la încasare?
Pentru a va înregistra societatea în sistemul TVA la încasare trebuie să depuneți la organele fiscale competente formularul 097 "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare". Din formular trebuie să rezulte
ca ați optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării societății în scopuri de TVA.
 
4. Ce avantaje sunt dacă o societate optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare?
Persoanele impozabile care nu depășesc plafonul de 4.500.000 lei si sunt înregistrate în sistemul de TVA la încasare sunt avantajate din următoarele puncte de vedere:
-evitarea blocajelor financiare,
-posibilitatea de amânare a plății TVA-ului până la încasarea banilor de la clienți,
-un flux de numerar sporit,
-impactul direct asupra cash flow-lui societății în sensul că TVA-ul nu reprezintă nici cheltuială, nici venit,
-achitarea TVA-ului până în data de 25 a lunii următoare, cu ajutorul sistemului TVA la încasare, plata poate fi amânată până la 90 de zile.
 
5. Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare și nu depășesc plafonul de 4.500.000 lei, poate să mai iasă din acest sistem?
Da, cu excepția primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se poate depune la organele fiscale competente formularul 097 "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare"
din care să rezulte că plafonul nu a fost depășit și încetează aplicarea sistemului TVA la încasare.
 
6. Ce categorie de persoane impozabile nu pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare?
Nu pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, persoanele impozabile care: fac parte dintr-un grup fiscal unic, nu sunt stabilite în România, în anul precedent au depășit plafonul de 4.500.000 lei,
se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit cifra de afaceri de 4.500.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs.
 
7. Dacă o persoană impozabilă care în anul precedent a aplicat sistemul de TVA la încasare dar nu a depășit plafonul cifrei de afaceri, are obligația să mai depună formularul 097 la organele fiscale competente?
Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare,
neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei.
 
8. Ce se poate lua în calcul la determinarea cifrei de afaceri pentru stabilirea plafonului la aplicarea sistemului TVA la încasare?
La determinarea cifrei de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei, prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal,
se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare operațiunilor:
  • taxabile,
  • scutite de TVA cu / fără drept de deducere,
  • operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate,
  • rândurile de regularizări aferente.
 
9. Ce nu se poate lua în calcul la determinarea cifrei de afaceri pentru stabilirea plafonului la aplicarea sistemului TVA la încasare?
La determinarea cifrei de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei, nu sunt luate în calcul următoarele:
  • sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise dupa inspecția fiscală, informații privind TVA neexigibilă sau TVA nedeductibilă;
  • livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în cazul:
-> persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire și care se înregistrează în scopuri de TVA,
-> persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată din oficiu de către organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a)- e) și h) din Codul fiscal și ulterior sunt înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal - pct. 26 (4) din norme.
 TAG CLOUD

HorecaRestauranteDigitalizareErpVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?