Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea în anul fiscal 2022

| ERP | 20708

La finalul anului trecut au fost adoptată Legea 322/2021 pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021.
 
Modificările aduse de Legea nr. 332/2021 vizează regimul fiscal al sponsorizărilor efectuate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, dar și de cei care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 
În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, ca și până acum, sponsorizările efectuate, tratate ca și cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, se pot scădea din impozitul pe profit de plată în limita plafonului determinat ca valoarea cea mai mică dintre:
  • 0,75% din cifra de afaceri anuală și
  • 20% din impozitul pe profit datorat.
 
Ca noutate, de la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică, următoarea procedură:
  • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar nu depășesc plafonul menționat mai sus (și rămâne o diferență pozitivă neutilizată de plafon chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți), pentru această diferență pozitivă, contribuabilul poate dispune de redirecționarea impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Plățile sumelor redirecționate vor fi efectuate de către organul fiscal competent, la care s-a depus formularul de redirecționare.
 
În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.
  • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul menționat mai sus, neputând fi scăzute din impozitul pe profit datorat pentru acel an, ele nu se mai reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit în limita plafoanelor anilor următori. Potrivit noii legi, care include măsuri tranzitorii la noul sistem, numai sponsorizările/actele de mecenat sau bursele private efectuate înainte de intrarea acesteia în vigoare, se reportează în perioada următoare, conform termenelor existente la data efectuării respectivelor contracte, fără a depăși anul 2028. Astfel, sponsorizările efectuate în anul 2021 care depășesc plafonul exercițiului financiar și fiscal 2021 sunt ultimele sume de această natură reportabile și utilizabile în viitor, până în anul 2028.
 
Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, păstrează dreptul la reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii, cu sponsorizările efectuate, în limita procentului de 20% din impozitul pe venit datorat în acel trimestru.
 
Ca noutate, de la 1 ianuarie 2022, acești contribuabili care au închis exercițiului financiar precedent și au depus declarația de impozit pe venit pentru trimestrul al IV-lea, calculează plafonul de reducere a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru întreg exercițiul financiar și aplică următoarea procedură:
  • dacă valoarea sponsorizărilor nu depășește suma de 20% din impozit, contribuabilul poate ca, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV-lea, să redirecționeze diferența de sponsorizare.
  • dacă valoarea sponsorizărilor depășește suma de 20% din impozit, contribuabilul nu mai poate reporta valoarea sponsorizărilor peste plafon în scopul utilizării în următoarele 28 de trimestre consecutive.
 
În mod similar plătitorilor de impozit și în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, sponsorizările efectuate în anul 2021 care depășesc plafonul exercițiului financiar și fiscal 2021 sunt ultimele sume de această natură reportabile și utilizabile în viitor, până în anul 2028.
 
Redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1).
Procedura, modelul și conținutul formularul de redirecționare vor fi adoptate prin ordin al președintelui ANAF.
 
Prin noile măsuri adoptate, contribuabilii sunt stimulați să utilizeze integral plafoanele anuale de deducere a cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe venitul microîntreprinderii, după ce aceștia cunosc cu certitudine nivelul acestor plafoane, mai exact după depunerea declarațiilor anuale, respectiv trimestriale. În plus, fiindcă nu vor mai putea recupera depășirile de plafon prin reportarea și scăderea sumelor efectiv plătite din impozitele datorate în anii viitori, contribuabilii vor fi mult mai reținuți în efectuarea unor sponsorizări substanțiale în timpul anului.
 
În urma acestor modificări legislative cele mai câștigate vor fi organizațiile non-profit, care vor bate cu mare interes la poarta firmelor ce până acum nu au avut o tradiție legată de sponsorizări., pentru a le determina să redirecționeze impozitul pe profit/ pe venit aferent plafonului neutilizat către activitățile desfășurate de acestea.
 
 
 


TAG CLOUD

HorecaRestauranteDigitalizareErpVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?