Somajul Tehnic şi măsurile de susținere economică - OUG nr. 111/2021

| Salarizare | 657

În Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 a fost publicată OUG 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin prevederile acestei ordonanțe se prelungește măsura acordării șomajului tehnic până la 31.12.2021.

De prevederile ordonanței beneficiază următorii salariați:

  • salariații al căror contract de muncă a fost suspendat din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2;
  • salariații angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;
  • salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 5.380 lei x 75% = 4.035 lei.

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru calculul impozitului pe venit aferent indemnizației de șomaj tehnic acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, ceea ce înseamnă ca nu se acordă deducerea de bază.

Pentru indemnizația de șomaj tehnic acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale calculate pentru indemnizația de șomaj tehnic este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Indemnizația de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator în măsura în care bugetul acestuia o permite.

Perioada de șomaj tehnic subvenționată din bugetul asigurărilor pentru șomaj constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată proporțional cu perioada în care salariatul se află în șomaj tehnic.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în raza cărora își au sediul social:

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
  • o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal și ;
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație.

Modelul acestor documente a fost aprobat prin Ordinul 947/15.10.2021.

Documentele pentru decontarea indemnizației se depun până la sfârșitul lunii curente pentru luna anterioară. Plata din buget se efectuează în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar salariații trebuie să primească indemnizația în termen de maxim 3 zile.

Ca noutate, OUG nr. 111/2021 prevede la articolul 4 că într-o lună calendaristică:

  • angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației de șomaj tehnic și decontarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (Kurzarbeit), reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.
  • angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația de șomaj tehnic și de decontarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru, în condițiile legii.

În Nexus Salarii, procedura de calcul pentru indemnizația de șomaj tehnic a rămas neschimbată.
Găsiți detalii accesând linkul: https://nexuserp.ro/noutate/somaj-tehnic-subventionat-de-stat/63056

Nexus Media va actualiza structura fișierelor xml necesare obținerii formularelor ce trebuie depuse la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, după actualizarea acestora de către autorități pe platforma aici.gov.ro.
TAG CLOUD

Securitate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusErpMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorDigitalizareImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine onlineMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineEcommerceAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftVanzareIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?