Sistemul de Garanție Returnare (SGR) în România: ce reprezintă, cui se adresează și care sunt responsabilitățile părților implicate

| ERP | 9189

CE REPREZINTĂ SGR?

Sistemul de Garanție Returnare (SGR) reprezintă cel mai mare proiect de economie circulară al României.
Prin implementarea acestui proiect se dorește atingerea mai multor obiective, precum:
 • un mediu mai curat și verde;
 • atingerea țintelor de colectare și reciclare impuse la nivel european ;
 • impulsionarea pieței de reciclare din România, oferindu-se cantități semnificative și de calitate de materie primă.
Administratorul sistemului SGR este RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (aici link către RetuRO), înființată de către asociațiile reprezentative ale producătorilor de băuturi și ale comercianților. Ulterior, compania a adoptat în acționariat și statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 

DE CÂND SE APLICĂ?

SGR va intra în vigoare începând cu data de 30.11.2023, conform HG 1074/2021, publicată în Monitorul Oficial nr 955 din 06.10.2021.
 

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Concret, SGR funcționează în felul următor: consumatorul va plăti o garanție de 0,50 RON în momentul achiziționării unei băuturi de la un comerciant.
După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă în oricare dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului, acesta va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, sub formă de cash, voucher sau transfer bancar.
Ce este foarte important de reținut: nu este necesară prezentarea bonului fiscal și nici ca respectivul produs sa fi fost cumpărat din locația respectiva.
Odată recepționate ambalajele în punctele de returnare, acestea vor fi preluate de către administratorul SGR (SC RETURO SISTEM DE GARANTIE SA). Comerciantul are obligația de a păstra ambalajele SGR returnate separat de alte ambalaje/deseuri ce nu fac parte din SGR.
 
Circuitul ambalejor în cadrul sistemului SGR poate fi urmărit in imaginea de mai jos:
 
Sistemul de Garanție Returnare (SGR) în România: ce reprezintă, cui se adresează și care sunt responsabilitățile părților implicate
 
 

CE AMBALAJE POT FI RETURNATE?

SGR se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 L - 3 L inclusiv. Ambalajele nereutilizabile pot fi aferente urmatoarelor produse: bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.
 
Pentru a putea fi acceptat la retur, ambalajul trebuie să îndeplinească o serie de criterii de acceptare, astfel:
1. Să aibă aplicat marcajul care indică apartenența la SGR;
2. Marcajul si codul de bare sa fie vizibil/lizibil;
3. Să fie întreg, nedegradat sau nedeformat, astfel încât sa poată fi stabilită apartenența la SGR;
4. Să fie golit în întregime de conținut;
5. Să fie returnat în termen de maxim 24 luni de la data publicării pe pagina de internet a administratorului SGR RETURO a anunțului privind încetarea introducerii pe piață de către producător a produsului respectiv.
 

UNDE VOR FI RETURNATE AMBALAJELE?

După golirea ambalajului, consumatorul îl va putea returna în orice punct special amenajat de către comercianți. De asemenea, comercianții vor avea libertatea de a decide asupra tipului de colectare: automat sau manual, în funcție de fluxul de consumatori al fiecăruia.
 

CUI SE ADRESEAZA SGR?

Sistemul de Garantie Returnare se adresează pe de o parte tuturor consumatorilor, pe de altă parte operatorilor economici care produc, importă sau comercializează băuturile specificate mai sus.
 

CARE SUNT RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR IMPLICATE?

Părțile implicate (producători, distribuitori, importatori, comercianți) au diferite obligații in raport cu sistemul SGR.
 
Astfel, PRODUCĂTORII ȘI IMPORTATORII ce introduc pe piața din România produse SGR trebuie să:
 • să încheie contract cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor legale
 • să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piața națională, care fac obiectul SGR, programul informatic dezvoltat, gestionat și pus la dispoziție de către administratorul SGR
 • să țină evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate și volume, precum și evidența garanțiilor percepute aferente;
 • să comunice administratorului SGR evidența actualizată de la punctul anterior, până la data de 10 a lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piața națională în luna de referință, în formatul și procedura stabilite de administratorul SGR
 • să plătească administratorului SGR valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor;
 • să perceapă de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piața națională și achiziționate de către aceștia;
 • să plătească administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu administratorul SGR;
 • să informeze consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informației detaliate pe produs, marcă, tip de material, greutate și volum al ambalajului pentru a fi postată pe pagina de internet a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piață a unui anumit tip de produs ambalat în ambalaj SGR;
 • să permită efectuarea controalelor de către autoritățile competente și să furnizeze acestora documente, informații corecte și complete referitoare la propriile ambalaje care fac obiectul SGR, datele comunicate către administratorul SGR și decontările cu acesta, alte produse ambalate care fac obiectul obligațiilor de mediu.
 
În schimb, COMERCIANȚII au ca și obligativități urmatoarele:
 • să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR
să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezenta hotărâre, în cel mult 90 de zile de la data înregistrării potrivit prevederilor art. 5;
 • să indice distinct valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;
 • să plătească valoarea garanției operatorilor economici de la care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR;
 • să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR achiziționate de la producători neînregistrați în cadrul administratorului SGR sau de la distribuitori ai acestor producători;
 • să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor art. 24;
 • să încaseze de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalaje SGR;
 • să afișeze în cadrul structurilor de vânzare informații adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la:
  • tipurile de produse care fac parte din sistemul de garanție-returnare;
  • valoarea garanției;
  • posibilitatea consumatorilor sau utilizatorilor finali de a returna ambalajul SGR în vederea restituirii valorii garanției în cadrul oricărui punct de returnare de pe teritoriul României;
  • adresa și programul de funcționare ale punctului de returnare operat de comerciant;
  • modalitatea de preluare a ambalajelor, manual sau prin echipament automat de preluare;
  • modalitățile disponibile de restituire a garanției;
  • dreptul celui care returnează ambalajul SGR de a solicita restituirea valorii garanției în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar, conform art. 14 alin. (2);
  • situațiile de refuz al restituirii garanției;
 • să organizeze puncte de returnare, în condițiile prezentei hotărâri;
 • să preia în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau utilizatori finali și să restituie acestora valoarea garanției la momentul returnării ambalajelor SGR, în condițiile prezentei hotărâri;
 • să protejeze ambalajele SGR preluate în cadrul punctelor de returnare împotriva deteriorării, furtului și a altor situații similare, până la preluarea acestora de către administratorul SGR;
 • să permită exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia;
 • să utilizeze pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR și a garanțiilor aferente acestora, programul informatic pus la dispoziție online de către administratorul SGR;
 • să țină evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse, pentru fiecare structură de vânzare și/sau magazin online pe care le operează, evidența numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate comerciantului de către consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material și volum, precum și evidența garanțiilor plătite, încasate la vânzarea produselor și returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR;
 • să permită efectuarea controalelor de către autoritățile competente și să furnizeze acestora documente, informații corecte și complete referitoare la modul de îndeplinire a obligațiilor de către comerciant, precum și documentele justificative primite din partea consumatorilor sau utilizatorilor finali, administratorului SGR, și celorlalți operatori economici din cadrul SGR cu care comerciantul a încheiat contracte;
 • să ofere în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, clarificări și informațiile solicitate de către administratorul SGR și care sunt în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta hotărâre.
 • comercianții care, în temeiul art. 17 alin. (7), optează pentru organizarea punctelor de returnare în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, potrivit prevederilor art. 8, vor afișa în cadrul structurilor de vânzare, vizibil și ușor lizibil pentru clienți, următorul text: „Acest magazin nu funcționează ca punct de returnare a ambalajelor“, precum și informația privind localizarea punctelor de returnare puse la dispoziție.
 
Neînregistrarea în baza de date gestionată de către administratorul SGR se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 RON.
 
 

CUM CIRCULĂ BANII ÎN SISTEMUL SGR?

În afară de garanția de 50 de bani ce vizează comercianții (încasată sau plătită), pe circuitul parcurs de ambalajele SGR mai intervin două tarife, cel de administrare și cel de gestionare.
Tariful de administrare vizează doar producătorii, fiind stabilit de către administratorul SGR în conformitate cu un ordin special (va fi pus în dezbatere în viitorul apropiat), calculat în funcție de: tip material, greutate și volum, prin raportare la costurile totale de funcționare ale SGR alocate producătorilor, proporțional cu cantitatea de ambalaje SGR pusă pe piață.
Tariful de administrare se percepe astfel pentru a acoperi obligațiile financiare aferente aducerii la îndeplinire a răspunderii extinse a producătorilor pentru ambalajele SGR.
 
În schimb, tariful de gestionare reprezintă suma achitată de către administratorul SGR către operatorii punctelor de returnare, în schimbul ambalajelor preluate de administratorul SGR. Acest tarif va fi calculat în funcție de modalitatea de preluare a ambalajelor returnate (manual sau prin automate speciale de preluare). La fel ca și tariful de administarre, cuantumul tarifului de gestionare va fi stabilit ulterior printr-un ordin special.
 
Concret, în cazul comercianților, administratorul SGR va plăti acestora tariful de gestionare pentru ambalajele colectate de la consumatori. Comerciantul va primi garanția de 0,50 lei plătită de consumatorul final, dar la returnarea la punctul de colectare al comerciantului a unui ambalaj SGR, indiferent dacă produsul a fost cumpărat de acolo sau nu, acesta trebuie să dea cei 0,50 lei consumatorului. Pentru a acoperi această nevoie financiară precum și alte costuri conexe (costul cu manipularea ambalajelor SGR, costul sacilor și al etichetării acestora, costurile aferente achiziționării și operării automatelor de preluare ambalaje etc), administratorul plătește comerciantului tariful de gestionare.
O imagine sugestivă extrasă de pe site-ul adminstratorului SGR ilustrează elocvent traseul garanțiilor:
 
Sistemul de Garanție Returnare (SGR) în România: ce reprezintă, cui se adresează și care sunt responsabilitățile părților implicate
 

SGR în NEXUS ERP

Nexus ERP implementează sistemul SGR, astfel încât la momentul intrării în vigoare, toate specificațiile să fie funcționale.
 
Având în vedere că printre obligațiile enumerate în HG 1074/2021 se află ținerea evidenței:
 • numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse'
 • numărului total al ambalajelor SGR returnate de către consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material și volum
 • garanțiilor plătite, încasate la vânzarea produselor și returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR,
este absolut necesar un setup suplimentar al sistemului Nexus ERP pentru a întruni toate cerințele specificate în HG 1074 (Vezi aici tot ce trebuie să faci în Nexus ERP în ceea ce privește sistemul SGR)
 
 
Sursa de informare: HG 1074/2021, www.returo.ro

Vă invităm să aflaţi mai multe despre Nexus ERP

Mulţumim! Mesajul a fost transmis!
Atenţie! A apărut o eroare la transmisie!
=

Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos şi în cel mai scurt timp veţi fi contactat de un reprezentat al Nexus Media.


TAG CLOUD

HorecaRestauranteDigitalizareErpVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?