Întrebări frecvente despre eTransport

| ERP | 13137

Pentru vizualizarea înregistrării seminarului Întrebări și răspunsuri e-Transport accesați link-ul: https://youtu.be/AQtXLThabEI.
 

Ce este sistemul RO e-Transport ?

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
 
Întrebări si raspunsuri eTransport
 

Ce este codul UIT?

Codul UIT – este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. Identificarea prin cod UIT implică deţinerea codului UIT pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
 
Pentru obtinerea codului UIT, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat se pot declara in sistemul RO e-Transport, cu maxim 3 zile calendaristice inainte de data inceperea transportului, codul UIT având o valabilitate de 5 zile de la emiterea lui.
 

Cui revine obligația declarării în sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat ?

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:
a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
 

Când se aplică acest sistem?

Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT. Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.
 

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi obligatorie obținerea codului UIT?

În proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport sunt prevăzute o serie de condiții care trebuie îndeplinite pentru a fi obligatorie obținerea unui cod UIT pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, respectiv:
 • vehiculul cu care se face transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat să aibă o masă maximă autorizată de minim 2,5 tone,
 • bunurile cu risc fiscal ridicat să aibă o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.
 

Care sunt produsele cu risc fiscal pentru care este obligatorie înscrierea codului UIT pe documentul de transport?

Aceste produse sunt prevăzute în 802 din 19 aprilie 2022, respectiv:
 • Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
 • Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
 • Băuturi, lichide alcoolice şi oţet ), care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
 • Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
 • Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
 • Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
 • Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
 • Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214
 

Care sunt termenele de declarare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport? Sunt prevăzute sancțiuni?

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.
 
Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.
 
Nerespectarea prevederilor legislative privind declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport constituie contravenţie (dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni), fiind sancționate cu amenzi care pot ajunge la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice (începând cu 1 iulie 2022). A se vedea prevederile art. 13 alin. 2) din OUG 41/2022.
 

Sunt excepții în ceea ce privește declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport?

Fac excepție de la declararea în sistemul RO e-Transport conform art. 16 din OUG 41/2022 acele transporturi de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.
 

Care este legislația care reglementează sistemul RO e-Transport?

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022
 • ORDIN nr. 802 din 19 aprilie 2022
 • Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.
 

Cum funcționează e-Transport?

Pentru bunurile cu risc fiscal ridicat care au o masă brută totală mai mare de 500 kg sau a căror valoare totală depășește 10.000 lei și urmează să fie transportate cu un vehicul rutier a cărui masă maximă autorizată de minim 3.5 tone, operatorii economici au obligația de a transmite către ANAF documentele întocmite care fac dovada transportului: Factura, Aviz, Nota de transfer între gestiuni, Nota de transfer între conturi.
În sistem vor fi înregistrate datele referitoare la: expeditor, destinatar, bunurile transportate, locul de încărcare și descărcare, data livrării și mijlocul de transport utilizat.
În urma încărcării pe SPV a documentelor întocmite, se va genera un cod unic de înregistrare (cod UIT) pentru fiecare transport, care va fi pus la dispoziție transportatorului, pentru a putea fi prezentat în cazul unui control.
 

Cum se procedează în cazul în care se transportă atât bunuri cu risc fiscal ridicat cât și alte tipuri de bunuri?

În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte tipuri de bunuri, trebuie declarate în Sistemul RO e-Transport datele aferente tuturor bunurilor transportate, nu doar ale celor cu risc fiscal ridicat, iar codul UIT va însoți documentul de transport aferent acestora.
 

Care sunt pe scurt pașii care trebuie urmați pentru utilizarea e-Transport în Nexus ERP - fără a utiliza dosarul contabil?

Pașii care trebuie urmați sunt:
 • operam documentele și bunurile cu risc fiscal ridicat în aplicație: Factura, Aviz, Nota de transfer între gestiuni, Nota de transfer între conturi;
 • din fereastra de editare a documentelor anterior menționate generam fișierul xml pentru e-Transport, utilizând butonul "Asistent".
 • intram pe site-ul www.anaf.ro, la secțiunea RO e-Transport, și încărcăm fișierele manual.
 • completăm codul UIT aferent fiecărui document pentru care am încărcat fișierul xml pe ANAF.
 

Care sunt pe scurt pașii care trebuie urmați pentru utilizarea e-Transport în Nexus ERP - prin intermediul dosarului contabil?

Pașii care trebuie urmați sunt:
 • ne asigurăm că deținem un certificat digital calificat și că suntem înregistrați în SPV cu acesta;
 • în nomenclatorul de utilizatori obținem tokenul pentru e-Transport;
 • configurăm un dosar contabil și utilizatorii care au acces la e-Transport;
 • operăm documentele și bunurile cu risc fiscal ridicat în aplicație: Factura, Aviz, Nota de transfer între gestiuni, Nota de transfer între conturi. La validarea acestora se va genera pentru fiecare document o solicitare in SPV
 • transmitem solicitarile la ANAF din modulul "Solicitari SPV ANAF, moment in care se genereaza pentru fiecare solicitare câte un cod UIT. Acesta se va asocia documentului corespunzator, in mod automat.
 

Firma care transporta colete ( firma curierat) este obligată să se declare în sistemul e-Transport ? Și dacă da, cum certifică ce transportă ? Pe baza unei declarații pe propria răspundere a clientului?

Nu există obligația de înregistrare în sistemul e-Transport. Există obligația de obținere a codului UIT pentru documentele care însoțesc produsele cu risc fiscal.
Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat nu este a firmei de curierat ci a următorilor utilizatori:
a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import,
b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.
 

Ce licențe Nexus trebuie să dețin pentru raportarea e-Transport?

Pentru automatizarea întregului proces de generare fișier xml, trimitere solicitare către SPV, incărcarea codului UIT și descărcarea răspunsului cu sigiliul ANAF, este necesară o licență de NexusERP.
Utilizatorii aplicațiilor software Nexus care nu dețin o licență NexusERP , dar dețin alte licențe Nexus (Nexus Lite, Facturare Online, etc) din care se emit documente specifice e-Transport (facturi clienți, avize de însoțire marfă, note de transfer între gestiuni, note de transfer între conturi, comenzi pentru furnizori) pot genera fișierul xml e-Transport pe care îl vor încărca manual pe platforma SPV.
 

Deținem o societate care produce bunuri cu risc fiscal ridicat. Transportăm bunurile de la sediul firmei în țară, la diverși clienți. Întocmim aviz de însoțire cu toată marfa încărcată în mașină, urmând să facturăm fiecărui client în parte. Nu știm dinainte care client va cumpăra și nici ce produse vor fi cumpărate. Clienții aleg pe loc produsele sau poate nu cumpără nimic. Cum voi obține cod UIT în această situație incertă?.

 
Din păcate, în contextul noilor reglementari, nu veți mai putea aplica modul de lucru descris de dvs.
Prin urmare, înainte de a pleca mașina pe traseu, ar trebui sa cunoașteți ce produse se vor livra fiecărui client. Obținerea codului UIT este obligatorie pentru fiecare livrare/client în parte, aceasta și pentru a putea verifica încadrarea în una din condițiile de greutate sau valoare.
În cazul dvs. ar trebui să contactați beneficiarii, anterior punerii în mișcare a mașinii, și să stabiliți ce produse vor achiziționa ca să puteți obține codul UIT pentru fiecare în parte.
Pe lângă amenzile de zeci de mii de lei, riscați și confiscarea contravalorii mărfii. Atenție, nu se confiscă marfa în format fizic ci contravaloarea ei la un preț declarant anterior în sistemul e-Transport sau ca o medie a altor transporturi sau la valoarea de piața a acestora.

Adăugaţi mai jos o întrebare pentru următorul nostru seminar live

Mulţumim! Mesajul a fost transmis!
Atenţie! A apărut o eroare la transmisie!
=

Vă rugăm să adăugaţi întrebarea dvs. folosind formularul alăturat.

Întrebările cele mai frecvente vor primi răspuns în următoarele seminarii live şi suplimentar vor fi publicate pe DOCS.NEXUSERP.RO.


TAG CLOUD

HorecaRestauranteDigitalizareErpVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?