Dividende distribuite in cursul anului - interimare

| ERP | 19698

Conform Legii 31/1990, dividendele reprezintă cote-părți din profit ce se plătesc asociaților/acționarilor în urma încheierii unui exercițiu financiar, aprobat prin hotărârile adunărilor generale ale asociaților/acționarilor.

Ca regulă generală, dividendele se distribuie asociaților/acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris vărsat, conform cu aportul fiecăruia la constituirea acestuia.


Reglementări generale

După cum bine cunoaștem, începand cu data de 15.07.2018, legislația din Romania permite repartizarea de dividende aferente anului în curs și trimestrial, pe langă cea anuală. Astfel, conform art 67, alineatul (2) din Legea 31/1990 (republicată), dividendele se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Atunci cand alegem varianta de distribuire interimara a dividendelor în cursul anului, devine obligatorie întocmirea de situații financiare interimare. Astfel, dacă se doreste acordarea de dividende pentru trimestrul 3 din 2021, situațiile financiare intermediare se întocmesc la data de 30.09.2021.

Ca și reguli de respectat în cazul distribuirii interimare de dividende, amintim urmatoarele aspecte, cuprinse de altfel în Legea 31/1990:

 1. Dividendele care se pot distribui se limitează la profitul contabil net realizat până la trimestrul în cauză inclusiv. Aceasta înseamnă că nu se pot distribui dividende trimestriale, din profitul anului curent, în situația în care există pierdere reportată, aferentă exercițiilor precedente.
 2. Dividendele se pot plăti în lei sau în valută, conform Regulamentului nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar.
 3. Atunci când acționarii datorează restituiri de dividende rezultate în urma regularizării anuale, achitarea lor către societate trebuie făcută în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale (înainte, termenul de plată a dividendelor era de maxim 6 luni de la aprobarea situațiilor financiare anuale).
 4. Dacă au fost plătite dividende contrar dispozițiilor legale, ele se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască (art 67 alineat 4).
 5. Dacă are loc o transmitere de acțiuni/părți sociale, dividendele care se cuvin după data transmiterii aparțin cesionarului, dacă părțile nu au convenit altfel (art 67 alineat 6).
 6. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru existența reală a dividendelor plătite.
 7. Situațiile financiare interimare sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.
 8. Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.


Calculul impozitului pe dividende - aspecte legale generale

Din punct de vedere fiscal, impozitul pe dividende este un tip de impozit cu reținere la sursă.

Se calculează aplicând o cotă de 5% asupra valoarii brute a dividendelor.

Obligația calculării şi reținerii impozitului revine societăților, odată cu plata dividendelor, prin declaratia 100. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

Suplimentar, în cazul în care o persoană fizică realizează venituri extrasalariale, din dividende sau din alte surse a căror valoare cumulată depăşeşte 12 salarii minime pe economie, datorează şi contribuția la asigurarile sociale de sănătate (CASS). Contribuția la asigurarile de sanatate se calculează ca procent de 10% din plafonul a 12 salarii minime pe economie, indiferent de valoara dividendelor plătite.

Pentru anul 2021, plafonul celor 12 salarii minime este de 2300*12 = 27.600 lei. Aceasta înseamnă o contribuție de 2760 lei pe întreg anul (platibilă trimestrial, câte 690 lei).

Pentru anul 2022, având în vedere că s-a stabilit deja mărirea salariului minim pe economie de la 2300 la 2550 începând cu 01.01.2022, plafonul la care se va calcula CASS-ul aferent dividendelor plătite va fi de 30.600 lei (12* 2.550 lei), contribuția la sănătate fiind astfel de 3.060 lei/an.

Există anumite excepții de la plata impozitului pe dividende definite clar de Codul fiscal și anume:

 • dividendele încasate de către o persoană juridică română, care este societate-mamă pentru o filială dintr-o altă țară membră a Uniunii Europene
 • compania este o organizație non-profit, organizație patronală sau sindicală
 • contribuabilul care primește dividendele desfășoară exclusiv o activitate de inovare, cercetare sau dezvoltare.

În vederea alinierii legislației contabile conform cu Legea 163/2018, prin OMFP 3067/2018 a fost introdus contul contabil 463 - Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar.

Contul 463 este un cont de activ, cu ajutorul căruia se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar, și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Astfel, în debitul contului se vor înregistra suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (în corespondență cu contul 456)

În creditul contului se vor înregistra:

 • regularizările dividendelor repartizate în cursul exercițiului pe seama dividendelor anuale (în corespondență cu contul 457)
 • sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate conform legii (în corespondență cu 5121/5311)

Soldul contului 463 reprezintă sumele repartizate ca dividende în cursul exercițiului financiar.


Monografie contabilă - Studiu de caz:

Repartizare dividende trimestrul 2 2021 în suma de 20.000 lei

463 = 456 20.000 lei


Reținere impozit:

456 = 446 1.000 lei (20.000*5%)

Acest impozit calculat se decalară prin D100, pana pe 25 a lunii urmatoare (Nexus ERP face automat această declarație)


Achitare dividende prin bancă către asociați:

456 = 5121 19.000 lei


Achitarea impozitului pe dividendele distribuite interimar:

446 = 5121 1.000 lei

În anul următor, după închiderea exercițiului financiar, rezultă dividende de repartizat de 50.000 lei (o diferență de 30.000 lei față de ce s-a repartizat anul anterior).

Astfel, vom face următoarele înregistrări contabile, având în vedere că trebuie să facem o regularizare a dividendelor:

 • 1171 = 457 50.000 lei (repartizarea profitului net contabil asupra dividendelor - la începutul anului)
 • 457 = 463 20.000 lei (reținerea dividendelor distribuite interimar)
 • 457 = 446 1.500 lei (reținere impozit pe diferență dividende [(50.000-20.000)*5%]
 • 457 = 5121 28.500 lei (30.000 lei - 1.500 lei)
 • 446 = 5121 1.500 lei (achitare impozit dividende)

Bibliografie:

Legea 31/1990

Legea 163/2018

OMFP 3067/2018
TAG CLOUD

NexusErpMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorDigitalizareImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaERPFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine onlineMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineEcommerceAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftVanzareIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?