Concediu de îngrijitor

| salarii | 821

Ce este concediu de îngrijitor?
Concediul de îngrijitor este perioada de concediu pe care o pot solicita angajații ce îngrijesc o rudă sau o persoană din aceeași gospodărie care suferă de o problemă medicală gravă.
 
Unde este menționat concediul de îngrijitor în legislație?
Concediul de îngrijitor a fost introdus prin Legea nr. 282/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care introduce în conținutul Codului muncii concediul de îngrijitor ca urmare a implementării unei directive europene, care are ca scop concilierea vieții profesionale cu cea de familie.
 
Prin Ordinul comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății nr. 2.172/3.829 din 25 noiembrie 2022 s-au reglementat problemele medicale pentru care se poate acorda acest tip de concediu.
 
Concediul de îngrijitor este aplicabil începând cu data de 22 octombrie 2022.
 
Când se acordă concediul de îngrijitor?
Conform art. 152^1 alin (1), angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal de către acesta unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.
 
Care este durata concediului de îngrijitor?
Durata concediului de îngrijitor este de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare decât cea de 5 zile.
 
Cum se solicită concediul de îngrijitor de către salariat?
Acordarea concediului de îngrijitor se face la solicitarea scrisă a salariatului.
 
Care sunt problemele medicale grave pentru care se poate solicita concediul de îngrijitor?
Problemele medicale grave au fost reglementate prin Ordinul nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor și acoperă o arie extinsă de afecțiuni medicale, cum ar fi:
  • afecțiuni de oftalmologie,
  • afecțiuni de psihiatrie,
  • afecțiuni de nefrologie,
  • afecțiuni de endocrinologie,
  • afecțiuni de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice,
  • afecțiuni ORL etc.
Lista completă a afecțiunilor se găsește în anexa la Ordinul nr. 2172/3829/2022.
 
Ce dovezi trebuie sa facă salariatul care a solicitat concediul de îngrijitor?
 
În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării concediului de îngrijitor, salariatul are obligația depunerii la angajator a documentelor prin care se face dovada faptului ca persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin îi este rudă sau locuiește în aceeași gospodărie cu acesta precum și a documentelor care fac dovada existenței problemei medicale grave care a determinat solicitarea acestui tip de concediu.
 
Dovada gradului de rudenie se face cu actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie.
 
Dovada locuinței în aceeași gospodărie se face cu actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.
 
Dovada existenței problemei medicale grave se face prin biletul de externare din spital sau, după caz, prin adeverința medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei căreia i s-a oferit îngrijire.
 
Ce se înțelege prin rudă?
Conform Codului Muncii, pentru scopul acordării concediului de îngrijitor, prin rudă se va înțelege fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția unui salariat.
 
Se suspendă sau nu contractul individual de muncă al salariatului aflat în concediu de îngrijitor?
Concediul de îngrijitor nu constituie o cauză de suspendare a contractului individual de muncă al salariatului, perioada în care acesta se află în concediu de îngrijitor fiind considerată perioadă de activitate prestată.
 
Poate fi concediat salariatul pe durata Concediului de îngrijitor?
Pe durata concediului de îngrijitor salariatul nu poate fi concediat.
 
Concediul de îngrijitor modifică durata concediului de odihnă anual?
Concediul de îngrijitor nu se include în (nu afectează) durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.
 
Primește salariatul indemnizație pe durata concediului de îngrijitor ?
Pe durata perioadei de concediu de îngrijitor salariații au dreptul la zile libere plătite.
 
Este salariatul asigurat pe perioada concediului de îngrijitor?
Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.
 
Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.
 
De asemenea, așa cum s-a menționat anterior durata concediului de îngrijitor constituie vechime în muncă în specialitate.
 
Sunt prevăzute amenzi pentru angajatorii care refuză acordarea concediului de îngrijitor?
Conform Codului muncii neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
 
Cum se înregistrează în Nexus perioada de concediu de îngrijitor?
Utilizatorii Nexus vor evidenția în pontaj perioada de concediu de îngrijitor cu un tip de ore numit Concediu de îngrijitor.
 
Trebuie modificată în Nexus formula de calcul a salariului?
Formula implicită pentru calculul salariului de regie din Nexus include acest nou tip de ore (simbol: ore_ing).
În cazul în care utilizați o formulă personalizată pentru calculul salariului in regie, trebuie să modificați formula, adăugând și tipul de ore ore_ing alături de celelalte tipuri de ore lucrătoare din formulă.
Dacă utilizați formula standard de calcul, modificarea/ actualizarea formulei se face prin revenirea la formula implicită.
 
 
 
 


TAG CLOUD

NexusErpSuccesAfacereTicheteTichete masaTichete vacantaCard ticheteCard turistSodexoUp romaniaEdenredMonografie ticheteMonografie contabila ticheteHorecaRestauranteDigitalizareVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?