Acordarea biletelor de valoare

| Salarizare | 1645

Acordarea în beneficiul angajaţilor a biletelor de valoare se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi HG 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

BILETELE DE VALOARE care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.

Biletele de valoare pot fi emise doar pe suport electronic, nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar şi pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru care au fost emise.

Angajatorii stabilesc optional prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare.

OUG nr. 130/2021 și OUG nr. 131/2021 prevăd noi reguli din perspectiva emiterii biletelor de valoare acordate sub forma de beneficii extrasalariale. Practic, tichetele de masă, culturale, cadou, vacanta care sunt oferite de către angajator ca modalitate de recompensare a personalului, se vor emite, din 1 februarie 2022, doar în format electronic pe card.

TICHETELE DE MASĂ

Sunt bilete de valoare acordate angajaţilor lunar ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma 20,09 lei/zi lucrată Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează transferul valorii nominale a tichetelor de masă.

Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii:

  • efectuează concediul de odihnă şi alte concedii;
  • beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale sau de alte zile libere;
  • sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare;
  • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă;

În cazul salariaţilor angajaţi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, precum şi în cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au funcţia de bază.

În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul tichetelor de masă alege, în scris, angajatorul care îi va acorda tichetele, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea.

În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore - în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore.

Fracţiile rezultate din calcul se consideră zi de prezenţă la lucru, cu condiţia ca totalul zilelor rezultat să nu depăşească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele. Din punct de vedere fiscal, tichetele de masă sunt scutite de la plata taxelor sociale, angajatii platind doar impozit pe salarii şi pentru angajator constituie cheltuieli deductibile de la plata impozitului pe profit.

TICHETELE CADOU

Sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaţilor pentru cheltuieli sociale.

Angajaţii pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale.

Tichetele cadou acordate propriilor salariați în valoare de până în sau egală cu 300 de lei sunt scutite de la plata taxelor sociale şi a impozitului pe venit. Deci, pentru următoarele 4 ocazii sociale, respectiv Crăciun, Paşte, 8 martie şi 1 iunie, tichetele cadou vor fi scutite de taxe şi contribuții.

Orice sumă care depășește valoarea maximă de 300 de lei are tratamentul fiscal al unui venit salarial pentru care se vor plăti toate taxele și contribuțiile legale. Totodată, sumele acordate cu acest titlu de către angajator reprezintă cheltuieli deductibile sociale în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

TICHETELE DE CREŞĂ

Sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul şi se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui.

În cazul salariaţilor angajaţi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, precum şi în cazul cumulului de funcţii, tichetele de creşă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.

În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul tichetele de creşă alege, în scris, angajatorul care îi va acorda tichetele de creşă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea.Pentru angajator acordarea de tichete de cresa reprezintă o cheltuiela deductibila sociala în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului (cumulat cu celelalte cheltuiali sociale).

TICHETELE CULTURALE

Sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale Bunurile şi serviciile culturale pot fi: - abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; - cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub forma tichetelor menţionate nu poate fi mai mare de 160 lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 330 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

Din punct de vedere fiscal, tichetele culturale sunt cheltuieli deductibile de la plata impozitului pe profit şi scutite de la plata contribuţiilor sociale, fiind impozitate cu cota de 10% impozit pe venit.

VOUCHERELE DE VACANŢĂ

Sunt bilete de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern Angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, vouchere de vacanţă.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către angajatori reprezintă contravaloarea a maximum 15.300 lei, adica 6 salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Acordarea voucherelor de vacanţă poate fi împărţită în maximum două tranşe.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.

Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. Pentru acordarea de vouchere de vacanţă angajatorul beneficiaza de cheltuieli deductibilitate de la plata impozitului pe profit şi scutire de la plata contribuțiilor sociale, angajaţii plătind doar 10% impozit pe venit.
TAG CLOUD

Declaratii fiscaleVector fiscalDeclaratia 394Declaratia 390Declaratia 112Declaratia saf-tDigitalizareErpAutomatizareIntegrareScalabilitateFlexibilitateSecuritateSpvAnafIntreprinzator privatSemnatura electronicaEfacturaEtransportMfinanteNexusSuccesAfacereTicheteTichete masaTichete vacantaCard ticheteCard turistSodexoUp romaniaEdenredMonografie ticheteMonografie contabila ticheteHorecaRestauranteVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?